Блог за отопление

biomasa-energy.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Програма Desireе Gas

Получете до 30% безвъзмездно финансиране за газификация на дома по програма Desireе Gas

Основната цел на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителните дружества в България“ е осигуряване на ефективен механизъм за стимулиране на газификацията на българските домакинства. Проект Desireе Gas е обективен израз на мерките за ограничаване на емисиите от битово отопление, който се осъществява посредством  предоставяне на безвъзмездно финансиране в прехода от въглеродно интензивна електроенергия към природен газ.

Цели и ползи

Природният газ е високоефективен енергоизточник, който се отличава с много „по-чисто“ изгаряне и минимално количество отделяни вредни вещества, в сравнение с останалите изкопаеми горива. Ползите от потреблението на природен газ се изразяват не само в ограничаването на парниковите газове и фините прахови частици във въздуха, но и в повишаването на енергийната ефективност и икономията на електроенергия. Основа цел на програмата е да мотивира българските потребители към подмяна на нискоефективните енергоизточници (въглища, дърва, нафта) с една по-ефективна и екологично чиста алтернатива – природен газ.

Размер на безвъзмездната помощ

За разлика от първоначалният си вариант, проектът вече ще финансира не 20%, а 30% от разходите за газификация на домакинствата. Програмата ще предоставя безвъзмездно финансиране в размер на 1200 евро от допустимите разходи на домакинство, както и 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Лимитът за финансиране на инсталации с високоефективни котли се запазва на 20%, или до 1000 евро без ДДС.

Кой може да се възползва от финансирането?

Потенциални кандидати по програма Desireе Gas са всички домакинства, които:

 • желаят да заменят използването на нискоефективни енергоизточници с природен газ;
 • не са кандидатствали досега за финансиране по проект Desiree Gas;
 • до чиито имоти има изградена газоразпределителна мрежа;
 • са кандидатствали за финансиране при първият вариант на проекта за 20% от допустимите разходи, но желаят да бъдат компенсирани за разликата до 30% и за такса присъединяване, която такса са платили по-рано със собствени средства;

Как се кандидатства?

Кандидатстването по проект Desiree Gas става само чрез подаване на заявление за присъединяване и заявление за безвъзмездна помощ. Процедурата по кандидатстване и одобрение е разделена на 6 етапа – предварително одобрение, окончателно одобрение, потвърждение за допустимост от Консултанта, изграждане, присъединяване, изплащане на безвъзмездната помощ. След одобрение от страна на Министерство на енергетиката, размерът на безвъзмездната помощ ще се приспада от разходите за газификация. Крайният срок за кандидатстване по програмата е юни 2020 година.

Допустимо оборудване

Безвъзмездното финансиране ще се отпуска само за доставка и монтаж на устройства и съоръжения в съответния имот след точката на присъединяване, без газоизмервателния уред, собственост на ГРД, а именно:

Едноконтурни и двуконтурни газови котли, кондензационни газови котли, конвектори на газ, газова арматура, газови бойлери от висок клас, радиатори, вътрешни отоплителни мрежи, автоматизация и други уреди, работещи с природен газ, които са неразделна част вътрешната газова инсталация на жилището.

Безвъзмездното финансиране НЕ включва разходи за готварски газови уреди.

Допустимото оборудване трябва да отговаря на изискванията за енергийна ефективност, съгласно действащите нормативни документи и технически стандарти.

Допустими разходи

Програмата възстановява размерът на инвестицията от разходите, свързани с:

 • Изготвяне на проект и изграждане на газификационна инсталация на жилището
 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на избраното газово оборудване

Всички допустими разходи трябва да са направени в един и същи период.

Кой ще изпълни газификацията на дома?

„Биомаса Енерджи“ ЕООД осигурява всички необходими услуги по газифицирането на българските домакинства – от изграждане и проектиране на газовата инсталация до доставка и монтаж на газово оборудване с най-висок стандарт на икономичност, качество и надеждност. Посетете най-близкия до Вас център за обслужване на клиенти на „Биомаса Енерджи“ ЕООД, за да получите точна оценка за нужните услуги за газификация на Вашето жилище и да подадете заявление за присъединяване и заявление за безвъзмездна помощ. Нашите служители ще ви окажат персонално съдействие и  ще организират целия процес по осигуряване на безвъзмездната помощ.

БиомасаЕнерджиЕООД
София
ул. „Цар Борис III“ 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

ЪГЛОВА КАМИНА НА ГАЗ ИЛИ МЕТАН, ЕДНО НЕПОВТОРИМО ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ

Ъгловата камина на газ или метан EKP на водещия италиански производител EDILKAMIN е с красив дизайн и създава неповторимото чувство за стил и комфорт. Уникалният й вид я вписва към интериора на всеки дом.
Предлагат се моделите EKP 90 и EKP 130 :
Създават стилна атмосфера и уют с изглед на пламъка като на широк кино екран.
-Видима площ на пламъка за модел 90 – L 836 mm X H 320 mm.
-Видима площ на пламъка за модел 130 – L 1369 X H 320 mm.

За по-добри интериорни решения се предлагат версия с десен ъгъл и версия с ляв ъгъл

РАЗБИРА СЕ СИГУРНОСТТА Е НА ПЪРВО МЯСТО :

–       Въздухът за горенето са взима отвън, така че качеството на въздуха в помещението не се променя

–       Камините на газ са подходящи и за спални помещения ( като се има в предвид местното законодателство)

Изключително иновативна технология в света на газовите камини, изцяло проектирана и усъвършенставана в Италия. Винаги може да разчитате на сигурността  на професионално създадената газова камина, която предлага отлични резултати :


-Затворена горивна камера.
-Стандартно оборудвана с корпус за насочване на потока от топъл въздух.
-Моделите са с естествена тяга и коаксиална димоотводна система.

-Двойна въздушна канализационна система.

-За вашата сигурност не изчерпва кислорода в помещението

-Предотвратява навлизането на дим в помещението

-Гарантиране на желаната топлина и максимален комфорт.

ГАРАНТИРАНО МАКСИМАЛНО УДОБСТВО :

 • Дистанционно управление с LCD дисплей за настройка на стайната температура и интензивността на плaмъка. Позволява ръчно управление на функционалността и day/night таймера.
 • Без губене на време: всичко което трябва да направите е да натиснете един бутон. Можете да се насладите на красотата на пламъка, като запалите огнището с дистанционно управление.
 • Регулируеми по височина крачета.
 • Подвижен газов вентил с външна клапа
 • Минимална поддръжка
 • Лесно достъпно гориво


„Специалната“ опция изкуствени дърва или камъчета ще ви позволи да имате същия ефект като при традиционната камина, но с голям предимство: НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ГИ ПРОМЕНЯТЕ!

Дизайнерски решения за конвекторно отопление

Модерната архитектура на съвременните жилища и новите изисквания към организацията на интериора поставят дизайна на отоплителните уреди в ключова позиция. Реализирането на все по-смели архитектурни проекти доведе до въвеждането на иновативни дизайнерски решения, където естетика и функционалност вървят ръка за ръка. Вградените в пода конвектори предлагат пълна свобода за изпълнение на модерния или нетрадиционен интериор. Предназначени са за вграждане в пода, когато условията не позволяват монтиране на по-високи отоплителни тела, например до френски прозорци, занижени парапети, ателиета и обществени сгради.

Защо да заложите на марката FOKS?

Фидокс България ООД произвежда разнообразна гама радиаторни конвектори с марката FOKS. Конвекторите FOKS BREEZE се използват не само за отопление, но и за допълнително охлаждане на помещенията. Вграденият енергоспестяващ вентилатор увеличава съществено отоплителната им и охлаждаща мощност. Продуктите от серията FOKS SPIRIT са друга разновидност, работеща с оптимизирана конвекция. Тяхно основно предимство е високата производителност. Отличните енергийни параметри на вградения тангенциален вентилатор и възможността за регулиране на скоростта на въртене спрямо вътрешната температура ги прави идеален избор за помещения с високи температурни загуби. Когато условието за принудителна конвекция не е задължително и  архитектурните особености не позволяват монтиране на традиционни високи отоплителни тела, подовите конвектори FOKS CLOUD са идеалният вариант. Проектирани за вграждане в пода пред стъклени фасади, достъп до балкони, зимни градини и входове, както в еднофамилни къщи, така и в различни обществени сгради. Отоплителните уреди за вграден подов монтаж с марката FOKS притежават редица предимства, пред конвенционалните такива:

Висока ефективност

Основно предимство на подовите конвектори е принципът на действие. Естествената конвекция използва циркулацията на въздушния поток от долните към горните части на стаята. Загряването на въздуха се осъществява с помощта на функционален топлообменик, снабден с вълнообразни алуминиеви ламели. Тихият режим на работа и високата отоплителна и охлаждаща мощност са други важни преимущества на конвекторите FOKS. Уредите показват висока ефективност и при значителни температурни спадове. За разлика от радиаторното и подово отопление, подовите конвектори функционират с всякакъв вид енергоизточници – електрическа и соларна енергия, газ, термопомпи и биомаса. Уникалната геометрия на алуминиевите ламели, прикрепени към топлообменика позволява постигане на високи мощности, дори и при уреди с малки размери.

Енергоспестяване

Вентилаторите на подовите конвектори FOKS са оборудвани със съвременни енергоспестяващи мотори и изразходват 3 пъти по-малко енергия от една енергоспестяваща крушка. Възможността за окомплектоване на системата с термопомпа позволява да се обособи независимо управление на температурата в отделните помещения на сградата и спомага за допълнително намаляване на енергийния разход. Използвайки естествената конвекция, конвекторите за вграждане в пода елиминират концентрацията на топъл въздух с прекомерно висока температура в горните части на помещението, където той на практика не е необходим.

Елегантност и естетика

Конвекторите за подов монтаж се вписват елегантно в модерния и традиционен интериор. Те са дискретно и стилно допълнение на декора и почти се сливат с пода. Единствената видима част е покривната решетка, за която производителят е предвидил изпълнение с различни материали и цветове. Възможността за изработка на конвекторите в три различни форми ги прави подходящи за всякакви интериорни решения.

Пълна информация относно конвекторите за вграден подов монтаж с марката FOKS ще откриете на новосъздадената уеб страница за енергоефективни, екологични и икономични решения за отопление www.biomasa-energy.com.

Термпомпа, едно ново решение за вашият комфорт


Therma V Split

Термопомпите са енергоефективен и икономичен начин за оползотворяване на неизчерпаемите природни ресурси въздух и вода, чрез трансформирането им в енергия за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода. Тези инсталации се отличават с впечатляващо висока продуктивност, висок КПД и минимални количества вредни емисии. Незначителното количество енергия, използвано за системите им, превръща термопомпите в независим енергоизточник на фона на всички останали видове горива.


THERMA V Моноблок

Therma V е последно поколение компактна термопомпена инсталация въздух-вода на LG, която ще задоволи изцяло нуждите на домакинството от отопление, охлаждане и гореща вода по една природосъобразна и енергийно ефективна методика. Нискотемпературните моноблок и сплит модели осигуряват безпроблемно и надеждно отопление и охлаждане на дома. Инсталацията инкорпорира високоефективни технологични нововъведения и подобрения, с цел постигане на нисък разход на енергия при оптимална производителност. Therma V е предназначена както за нови, така и за обновени сгради, където може да се използва при изпълнението на разнообразни решения за отопление – подово отопление и производство на гореща вода за битови нужди с няколко източника на загряване. Термопомпената система безпроблемно ще се включи към съществуващия бойлер, за да оптимизира енергийните параметри и отоплителния капацитет на реновираните жилища.


LG THERMA V с вграден бойлер

Therma V е енергийно ефективно решение за отопление и топла вода в домакинствата, базирано на инверторна технология за пестене на енергия. Моноблок Therma V е оборудван с компресор BLDC, който използва мощен неодимов магнит. Ефективността на компресора е в пъти по-добра от тази на стандартните инверторни климатици, благодарение на постояннотоков двигател, който спомага за икономии от енергия до 40% при ниска скорост и 20% при висока скорост на вентилатора. Оптимизираното управление на двигателя осигурява ефективно функциониране на системата при стабилни условия и висока надеждност при много ниски външни температури. Антикорозионно покритие от епоксидна смола защитава външното тяло на моноблока от ръжда.

Системите Therma V Split функционират с високоефективна водна помпа (клас А), чието налягане се регулира според условията на проекта. Термопомпената сплит система LG Therma V е най-новият усъвършенстван модел на LG, който представлява комбинация от вграден бойлер с обем 200 литра и буферен съд с капацитет до 40 литра. Съвместяването на съдовете в едно вътрешно тяло с изискан и елегантен дизайн е безспорно предимство на инсталацията. Модификацията е изключително подходяща за домакинства, в които не е предвидено отделно пространство за отоплителната/охладителна инсталация. Моделът е предназначен за еднофамилни жилища, но се включва с добри показатели и при апартаменти.

Интегрирането на термопомпа в дома е оправдана и сигурна инвестиция за комфорт, енергийна ефективност и независимост. Първоначалната инвестиция за закупуване и монтаж започва да се възвръща още от момента, в който системата започне да работи. Това е първата стъпка към намаляване на разходите за отопление и повишане на енергийната ефективност, произведени в условията на природосъобразен за вас и околната среда начин.

За повече информация http://www.biomasa-energy.com

Комбинирани камини с водна и въздушна риза

Комбинирани камини с водна и въздушна риза Комбинираните камини на https://biomasa-energy.com дърва, пелети, чипс, костилки и др. с водна и въздушна риза, работещи с различни видове възобновяеми биогорива придобиват широка популярност сред потребителите. Основните предпоставки за това са високата ефективност, изключително лесната поддръжка и ниската степен на отделяни вреди емисии в помещенията. Отличен пример за съоръжения с подобен технически профил са продуктите на утвърдения италиански доставчик на решения за отоплителния сектор GIROLAMI.

Прочетете повече

Камина на газ EK 130 L-M

Камина на газ EK 130 L-M
EdilKamin - logo

Камина на газ EK 130 L-M е продукт на италианската марка EDILKAMIN. Както и при другите продукти на EDILKAMIN  и тук се спазва основното правило за топлина и уют във Вашият дом.

Камината на газ EK 130 L-M е характерна с нейните компактни размери 153ш 41/79h см и изчистена линия, която допълнително отваря Вашия интериор.

Прочетете повече

Комбинирани горелки Termocabi

 

Отоплението с пелети е неразделна част от бита на съвременните домакинства. Прогресивно навлизащите системи за пълно автоматизиране на процеса улесняват цялостната поддръжка на системата и осигуряват оптимален комфорт за потребителя. Част от продуктите за изграждане на подобни системи са комбинираните горелки на италианския производител на иновативни решения за отопление Termocabi.

 

Продуктите с едноименния бранд представляват енергоефективно и екосъобразно подобрение към отоплителните инсталации в частния и индустриалния сектор. Монтират се към вече съществуващи съоръжения и служат като алтернатива за гориво на котли, които използват фосилни горива – въглища, нафта, газ. Лесно могат да се монтират и на котли, предназначени за ръчно зареждане с въглища и дърва, без това да налага особена реконструкция на изградената котелна система. Производителят предлага разнообразие от напълно автоматизирани горелки за агро и биопелети, с мощност от 20 kW до 1000 KW.

Прочетете повече

Комбинирани котли на пелети и биомаса KALORINA 22

Комбинирани котли на пелети и биомаса KALORINA 22

 

Електронните пелетни котли от серия KALORINA 22 са поредна технологична иновация в сферата на екосъобразните отоплителните системи. Висококачествените съоръжения са продукт на италианския производител с над 30-годишен опит в разработката на екологични решения за отопление с възобновяема енергия TATANO.

 

Комбиниран котел на пелети и биомаса KALORINA 22 предлага висока енергийна ефективност на ниска цена. Уредите от серията се произвеждат с разнообразна топлинна мощност (23 – 116 kW) и представляват оптимален вариант за ефективно и икономично отопление в индустриалния сектор. Системата функционира с разнообразни видове биогорива – пелети, маслинови люспи, чипс, мляни черупки и с ръчно зареждане на дърва. Здравата и стабилна модулна конструкция от стомана и чугун осигурява гъвкави решения за инсталиране в ограничени пространства и улеснение по време на периодична поддръжка или сервиз. Компактният дизайн, специфичната геометрия и функционалния топлообменник гарантират висока ефективност на съоръжението.   Интелигентен контролер осигурява автоматизирано стартиране и изключване и регулира горивоподаването в котела, без нужда от каквато и да е човешка намеса. Електронният блок ръководи управлението на първичния и вторичен въздушен поток и модулацията на мощността на горене, като е добавена и функция за самоподдръжка. Котелът е разработен с възможност за функционално горене в два режима и автоматично преминаване от един вид гориво към друг.

Прочетете повече

 Комбиниран котел на пелети и биомаса КALORINA 20 М

 

 Комбиниран котел на пелети и биомаса КALORINA 20 М

 

Италианският производител на решения за оползотворяване на възобновяема енергия TATANO представя на българския пазар иновативни отоплителни системи за сгради и специализирани помещения в индустриалния сектор.

 

Комбинираният котел на пелети и биомаса КALORINA 20 М от серията механични пелетни котли е високотехнологично екосъобразно решение за отопление и битова гореща вода, посредством изгаряне на биомаса. Моделът се произвежда с топлинна мощност в диапазон 23 – 116 kW. Прецизно разработената конструкция на системата осигурява висока ефективност, надеждност и безопасност. Интегрираните материали гарантират здравина и стабилност на всички уреди от серията.

 

Съоръжението разполага с обемна горивна камера и врата от чугун с две ръчни затваряния, с оглед максимална безопасност. Дозираното подаване на пелетите и специфичната геометрия на шнека елиминират риска от задръстване или блокаж. За повече гъвкавост производителят е предвидил две възможности за избор на гориво – дървесни пелети, маслинови люспи, чипс, мляни черупки, както и ръчно подаване на дървен материал. Котелът е оборудван с бункер за складиране на различните видове биогориво, вентилатор и пресостат, който отчита налягането в горивната камера. Разполага с хоризонтален топлообменник с голяма контактна повърхност и двоен шнек. Преминаването от един тип биогориво към друг е опционално и става с помощта на газова горелка, позволяваща два режима на функциониране. Моделите Hydro осигуряват снабдяване с битова гореща вода, чрез вградена медна серпентина.

Дигиталното управление на уреда се извършва посредством синоптично табло за наблюдение и ръчни настройки за количеството гориво, датчика за температурата на водата и димните газове и входящия кислород за горене. Моделите Hydro осигуряват снабдяване с битова гореща вода, чрез вградена медна серпентина.

 

Котлите от серията КALORINA 20 М се отличават с лесна инсталация, лекота при използване и поддръжка. Достъпното разположение на датчиците осигурява максимално удобство в процеса на регулиране и демонтаж. Допълнително вградените в конструкцията елементи позволяват леснопостижимо преместване на уредите, в случай на необходимост. Предвид индивидуалните нужди на клиента, котлите могат да се оборудват с разнообразни по обем и вместимост бункери. Съоръженията разполагат с възможност за паралелен монтаж с други съоръжения, а също и с опция за свързване с буферни и соларни системи. Имат широк спектър на приложение в най-различни сфери от индустрията – отлично се апликират в производствени халета, хлебопекарни, оранжерии, рафинерии, хотели и административни сгради.

 

Комбинираният котел КALORINA 20 М, както и останалите продукти от серията са разработени съгласно изискванията на европейската директива EN 303-5: 1999, клас 3. Всички продукти са налични на единната платформа за висококачествени и екосъобразни отоплителни системи www.biomasa-energy.com .

 

Отличното качество, дългият живот на съоръженията и производството на „чиста“ енергия са водещи приоритети на производителя, преоткриващи нови хоризонти в отоплителния бранш. Компания TATANO упражнява дейността си с респект към околната среда и в съответствие с международен стандарт UNI EN ISO 14001. Оползотворяването на „зелени“ горива с минимално количество вредни емисии в природата превръща висококачествените съоръжения не само в иновативни, но и в екологични отоплителни системи.

Комбинирани котли на пелети и биомаса TATANO

Комбинирани котли на пелети и биомаса TATANO

 

Обезпокоителното изчерпване на енергийните източници и екологичните проблеми в резултат от тяхната експоатация са само малка част от причините за търсене на алтернативни енергоносители и разработване на нови технологии за ефективното им оползотворяване. Богатството от горски насаждения в страната и сравнително добре развитото селско стопанство са предпоставка за усъвършенстване на технологиите, които използват биомаса – екологично чисто гориво, което допринася за значително намаляване на вредните емисии в природата. Източници на бионергия са дървесината и дървесните стърготини, различните отпадни продукти с растителен произход – черупки, царевица, ядки, костилки, лешници, слънчогледови люспи и др.

Съществена категория в това направление са отоплителните котли, разработени да оползотворяват различните видове биомаса.

Прочетете повече